Рекуператори

Рекуператорът е ключов елемент от енергоспестяващите технологии при изграждането на вентилационните и климатични инсталаци!!!

В почти всички обществени сгради (административни сгради, хотели, ресторанти, плувни басейни и др.) има изградена вентилационна инсталация. Вентилационната система се състои от смукателна (изхвърляща) и нагнетателна (подаваща пресен въздух) инсталация. Преди да се подаде пресния въздух в помещенията е необходимо той да се обработи - през зимата се загрява, а през лятото се охлажда. Въздуха който се изсмуква от помещението се изхвърля в околната среда. Този въздух обаче е топъл през зимата (температурата в помещението обикновено е 20-25о С), а през зимата е охладен (20-22о С). Разходите за загряване или охлждане на пресен въздух, който се подава в помещенията са много високи. Например за загряването на 1000 м3 въздух през зимата с температура на околната среда -16о С до температура на подаване в помещението от +20о С са необходими 12,96 KW. Ако се използва рекуператор като елемент на вентилационната система, тези разходи се намалят с 40-80%. Рекуператорът най общо представлява пластинчат топлообменник и два вентилатора. През пластинчатия топлообменник преминават двата потока въздух - подавания и изхвърляния. През зимата, в режим отопление, въздуха от помещенията преминава през топлообменника и вместо да се изхвърли с температура +20о С се изхвърля с температура +2о С, а пресния въздух който се подава за обработка вместо да се подава с температура -16о С се подава с температура +3,+4С. Това намаля разходите за загряване почти 2 пъти. Рекуператорите са иновативни, високоефективни системи за централна климатизация, при които експлоатационните разходи за охлаждане или отопление са изключително ниски. Топлообменника така е направен, че да няма смесване на двата потока. По този начин няма опасност предаване на миризми от изхвърляния на пресния въздух. Когато рекуператора е за болнично заведение или опреационна всички негови елементи се правят от неръждаема стомана. Рекуператорите се използват в различни индустриални сфери за възобновяване на топлинната енергия. Изключително разпространено е приложението им в различни производства, където е необходимо инсталиране на големи газови турбини, които използват топъл въздух и гориво, за да захранват различни производствени процеси.

Рекуператори които Ви предлагаме са два модела в зависимост от приложението им:

Приложение в апартаменти и офиси - високоефективни рекуператори с коефициент на полезно действие КПД до 80%
Приложение в  административни и обществени сгради, индустриални приложения - ефективни рекуператори с коефициент на полезно действие КПД до 50-60%

Ред:
Покажи:
Изглед: Списъчен Табличен
 • Вентилатор канален BGK 100 с електрически нагревател тип алуминиева плоча
  Канален вентилатор BGK 100 с регенерация на топлина с електрически нагревател е готово компактно вентилационно съоръжение, което се използва за създаване на енергийно ефективна вентилация, осигуряване на пълен обмен на въздух и организиране на свеж въздух в различни помещения като хотели, тъ..
  2 570,00 лева
 • Вентилатор канален BGK 200 с електрически нагревател тип алуминиева плоча
  Канален вентилатор BGK 200 с регенерация на топлина с електрически нагревател е готово компактно вентилационно съоръжение, което се използва за създаване на енергийно ефективна вентилация, осигуряване на пълен обмен на въздух и организиране на свеж въздух в различни помещения като хотели, тъ..
  2 900,00 лева
 • Вентилатор канален BGK 300 с електрически нагревател тип алуминиева плоча
  Канален вентилатор BGK 300 с регенерация на топлина с електрически нагревател е готово компактно вентилационно съоръжение, което се използва за създаване на енергийно ефективна вентилация, осигуряване на пълен обмен на въздух и организиране на свеж въздух в различни помещения като хотели, тъ..
  3 550,00 лева
 • Вентилатор канален BGK 400 с електрически нагревател тип алуминиева плоча
  Канален вентилатор BGK 400 с регенерация на топлина с електрически нагревател е готово компактно вентилационно съоръжение, което се използва за създаване на енергийно ефективна вентилация, осигуряване на пълен обмен на въздух и организиране на свеж въздух в различни помещения като хотели, тъ..
  4 700,00 лева
 • Вентилатор канален BGK 500 с електрически нагревател тип алуминиева плоча
  Канален вентилатор BGK 500 с регенерация на топлина с електрически нагревател е готово компактно вентилационно съоръжение, което се използва за създаване на енергийно ефективна вентилация, осигуряване на пълен обмен на въздух и организиране на свеж въздух в различни помещения като хотели, тъ..
  5 650,00 лева
 • Вентилатор канален BGK 75 с електрически нагревател тип алуминиева плоча
  Канален вентилатор BGK 75 с регенерация на топлина с електрически нагревател е готово компактно вентилационно съоръжение, което се използва за създаване на енергийно ефективна вентилация, осигуряване на пълен обмен на въздух и организиране на свеж въздух в различни помещения като хотели, търговск..
  2 050,00 лева