ХОРЕКА

Хорека е понятие от икономиката, обозначаващо сферата на индустрията на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга. В маркетинга терминът определя сегмента на канал за продажби, обхващащ тази индустрия. Ако даден продукт се продава само на тези места, то той се нарича хорека продукт. Съкращението хорека е съставено от хотел/ресторант/кафе (HOtel/REstaurant/CAfé) или хотел/ресторант/кетъринг (HOtel/REstaurant/CAtering). Маркетингът, търговията и комуникацията се осъществяват на няколко нива – качествено обслужване и качествено оборудване. В България има ресторанти и хотели, които покриват световните стандарти. Нашата работа и старание е това да са една по-голяма и дори основна част от тях. И тук не говорим само за веригите и големите ресторантски и хотелски комплекси, а и за средните и малките в бранша. При нас ще откриете всичко за вашия Хотел, Ресторант или Заведение. Целта ни е да помагаме на Управители, Снабдители и Готвачи да намерят най-качествените  консумативи, хотелско и ресторантско оборудване за своя бизнес на най-добри пазарни цени!

 

 


 

Няма добавени продукти в тази категория.